Түгээмэл асуултууд

  • 7777-3444 утсаар болон Ontime POS фейсбүүк пейж хуудсаар захиалга өгөх
  • Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулах
  • Онлайнаар програм суурилуулах /30 минут/

  • Манай компани кассын төхөөрөмж зардаггүй бөгөөд та компьютерын худалдааны төвөөс төхөөрөмжөө аваад дараа нь манайд хандан кассын програмаа суулган ашиглах боломжтой.

  • 7777-3444 дугаарт залган асууж, шийдвэрлэх боломжтой.

Та дэлгүүртээ 2 ба түүнээс дээш касстай бол пос салаалах үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Салаалах үйлчилгээний жилийн хураамж 99,000₮ байна, Bundle үйлчилгээний хэрэглэгч бол салаалах үйлчилгээний сарын хураамж 10,000₮ байна.

Хэрвээ интернэттэй бол онлайнаар суурилуулах боломжтой.